ปรัชญา/คำขวัญ

 

ปรัชญาโรงเรียน
ความรู้  คู่ ความดี

คำขวัญของโรงเรียน
คุณภาพก้าวหน้า  พัฒนาคุณธรรม  นำความสะอาด  ไม่ขาดสามัคคี  ไมตรีชุมชน

สีประจำโรงเรียน
ฟ้า  แดง

อักษรย่อโรงเรียน
คลผ.